Rekruttering

Rekruttering av ledere og medarbeidere er en av de aller viktigste investeringer en hver virksomhet foretar seg. Kjennskapet til hva man i dag har av kunnskap og metoder for å sikre gode rekrutteringsprosesser varierer stort fra virksomhet til virksomhet. Forskningen viser at en grundig og planmessig rekrutteringsprosess hvor prinsippene for en strukturert arbeidsanalyse anvendes, er svært lønnsomt.

Vi er behjelpelige i den enkelte rekrutteringsprosess med planlegging, kravspesifisering, kandidatvurderinger og seleksjon. Og vi kan hjelpe din virksomhet med å etablere gode rutiner for rekrutteringsarbeidet, samt å utvikle/videreutvikle en god rekrutteringsstrategi.

Vi anvender kun vitenskapelig forankrede analyseverktøy i rekrutteringsprosessen som flere av våre fagressurser er sertifisert for, herunder OAK PX personlighetsprofiler fra EcoNova AS.

Les også om ledervurderinger.