Organisasjonsutvikling

Organisasjonsutvikling kan handle om mange ulike former for tiltak og prosesser, som man enten kjører hver for seg, eller bundler sammen i en større prosess. Våre konsulenter har lang erfaring fra mange ulike former for organisasjonsutvikling, enten det handler om å effektivisere arbeidsprosessene, klargjøre rollene, forbedre kundefokus og service, redesigne organisasjonsstrukturen, styrke kommunikasjon og samarbeid, eller teambygging og ledergruppeutvikling.

Uansett hva man gjennomfører av tiltak og prosess, så er det nødvendig at arbeidet er forankret hos ledelsen og at det er klart og tydelig hva som er målene med prosessen i forhold til virksomhetens strategi.

Advance har konsulenter med lang erfaring fra en lang rekke ulike organisasjonsutviklingstiltak og fra mange ulike bransjer.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan hjelpe deg og din virksomhet til økt verdiskapning og bedre resultater!