Alminor AS

Alminor AS v/Arnt Ove Reiten

Etablere samarbeidspartner for handel og produksjon i Asia. vedr. konsulentbistand i forbindelse med etablering i Asia

Vår satsing på å få innpass på det asiatiske marked hadde vært umulig for oss uten ekstern hjelp. Tom Albrigtsen har bistått oss på best mulig måte. Han har hatt fokus på substans og framdrift fra første stund. I arbeidet med å finne riktige samarbeidspartnere har han etter vår mening hatt klar forståelse av vår måte å drive handel og produksjon på, for deretter å finne samarbeidspartnere som passer best mulig både strategisk og i forhold til arbeidsform og handelskultur.  Tom har også hatt en evne til å finne og bygge nettverk lokalt som kan være svært viktig for å få innspill fra ulike sider og ha flere å spille på under en etablering.  For egen del som bedriftsleder i en hektisk hverdag har jeg hatt behov for Tom som pådriver og prosjektleder for å holde orden og system på framdriften.

Som konklusjon kan jeg si at vi er svært fornøyd med innsatsen til Tom – om det ikke blir en vellykket satsing for oss i Asia er det på tross av innsatsen hans – ikke på grunn av.

Et annet moment som er mitt motto og som jeg mener Tom jobber etter – er at handel og business ikke foregår mellom firmaer, men mellom mennesker.