Grimstadhallen AS

Grimstadhallen AS

1. Kort beskrivelse av oppdraget for Grimstadhallen AS
Styrearbeid med fokus på struktur, drift, avtaleforhandlinger med største leietakere, ombygging, arealplanlegging osv.

Jan Erik Groos har vært styreformann i Grimstadhallen AS siden mai 2001. Han har sammen med styret styrt hallen med særlig fokus på lønnsomhet, sikkerhet, renhold. God til å gjennomføre avtaler med leietakere, planlegge evt. ombygging, og utfører et meget godt styrearbeid.

2. Hvilken nytte har dere hatt av assistansen?
Vi har vært sikker på at Jan Erik Groos har hatt full kontroll både på det økonomiske, og drift av hallen. Regnskap er blitt gjennomgått meget nøye på alle styremøtene, og blitt forklart på en slik måte at alle skal forstå dette. Han er flink til å lytte på andres meninger, men bestemt i sine meninger, og sier klart i fra hvis det er noe han ikke er fornøyd med.  Jeg mener at alle styremedlemmene basert på dette får et godt innblikk i det å drive og styre et AS. I det hele tatt, han er en dyktig styreformann.

3. Vil du anbefale konsulentene til andre?

Ja, jeg vil gjerne anbefale Advance til andre som ønsker gode og dyktige konsulenter.