Industritre AS

Industritre AS v/ Geir-Atle Ås

Beskrivelse av oppdraget:

Advance Business Partner AS (ABP) ble engasjert av Industritre AS for å gjennomføre Matchmaking-søk (finne fabrikker og samarbeidspartnere) som kan bidra til at man oppnår økt konkurransekraft gjennom lavere priser og eventuell tilgang på nye produkter. ABP ble engasjert for å finne og vurdere aktuelle fabrikker, avtale møter ifm grunnsøk, planlegge besøksreise med kunden, arrangere møter, forhandle frem betingelser og avtaler for kunden, ordne med alt praktisk hva gjelder transport, overnatting, oversettelse, samt andre forretningsmessige tjenester i forbindelse med reisen.

Hvordan er du tilfreds med konsulentene og Advance Business Partner?

Er veldig fornøyd med den jobben som er utført.

Har det ført til noen resultater for bedriften, i tilfelle hvilke?

Ja vi er i gang med import fra Kina. Første leveranse ventes siste halvdel av juni 2009.

Vil du kunne anbefale Advance/konsulenten til andre?

Har ingen problemer med å anbefale Advance til andre. Dette er spennende!