Våre verdier

Vi vil gjenkjennes gjennom å være

Rause:
Det innebærer at vi vil prioritere både fellesskapets og kundenes beste fremfor egen kortsiktig vinning til enhver tid.

Uredde:
Vi skal være ærlige både mot våre kunder, hverandre og oss selv, selv om dette kan være utfordrende for den enkelte.

Løsningsorienterte:
Vi skal samvittighetsfullt anstrenge oss for å finne de beste løsninger for virksomheten basert på vår kompetanse og vårt brede nettverk. Og vi skal ta ansvar når vi ser utfordringer også når de ligger utenfor vårt oppdrag og mandat ved å ta opp saken og foreslå tiltak og løsninger.

P1010293