Krisehåndtering

En krise er alvorlige omstendigheter som ikke lar seg løse gjennom ordinær organisering og handlekraft. En krise kan oppstå plutselig, og omstendigheter kan gradvis forverres fra å være krevende til å bli en full krise.

Vi hjelper din virksomhet med forebyggende arbeid gjennom å styrke beredskapen for å motvirke at kriser oppstår.

Dersom en krise oppstår, stiller vi opp med utrykningsressurser for å hjelpe deg og virksomheten med å håndtere krisen. Vår erfarne fagfolk kan være støtteressurser for ledelsen i en krise og vi kan ta på oss lederansvar, jfr. lederstøtte og management for hire.

Etter en krise er det tid for ettertanke, læring og omsorg.

Konflikthåndtering

Et mildt konfliktnivå kan være sunt for virksomheten. Det er et uttrykk for at oppfatninger og meninger møtes. Det kan skape ny forståelse og nye muligheter. For ofte ser vi konflikter som er usunne og vonde. De stjeler tid og oppmerksomhet og tapper virksomheten for energi.

Konflikter som ikke er av kreativ og faglig art, kan være svært tungt og smertefullt for de involverte parter. Det er både menneskelige og kostnadsmessige hensyn som taler for at det skal handles raskt når det oppstår konflikt. Vedvarende konflikt er svært kostbart for virksomheten, og kan være helseskadelig med det ansvar det medfører for en arbeidsgiver.

Vi tar på oss oppgaven med å forebygge mellommenneskelige konflikter. Der hvor konflikter har oppstått kan vi hjelpe til for å håndtere og aller helst løse disse. Vi benytter oss av psykologi- og prosessfaglige metoder og virkemidler, og vi kan ta ulike roller i arbeidet med å finne den beste løsning for alle parter.