Forretningsutvikling

Virksomheter bør løpende drive aktiv forretningsutvikling for å optimalisere egen verdiskapning, gjennomføre omstillinger eller skape ny virksomhet. For å lykkes med en aktiv forretningsutvikling må ledelsen investere tilstrekkelig tid og fokus på å gjennomføre prosesser som løfter dem litt lenger opp og frem enn det som har fokus i den daglige operasjonelle drift.

Gjennom forskjellige aktiviteter innen forretningsutvikling kan Advance lede en virksomhets eiere, styre, ledergruppe og administrasjon, enten i felleskap eller på forskjellige nivå, gjennom prosesser der vi får synliggjort nåværende situasjon og muligheter. Videre vil vi få frem en bevisstgjøring av fremtidens utfordringer og hvilken verdi dette vil kunne gi tilbake til virksomheten.

  • Har din virksomhet en gjennomtenkt og holdbar strategi?
  • Er din virksomhets strategi basert på tilstrekkelig forståelse for og analyse av marked og organisasjon?
  • Ønsker du deg flere idéer for hvordan din virksomhet kan bli mer lønnsom?
  • Brenner du inne med gode idéer fordi du ikke har tid til å realisere dem?
  • Stopper gode idéer opp fordi du ikke vet hvordan du kan realisere dem?
  • Finnes det nye markeder for din virksomhet? Eller kundesegmenter du ikke har utnyttet?
  • Vet du hvordan du går fram for å etablere deg i nye markeder?

Advance har konsulenter med lang og bred erfaring i å hjelpe virksomheter med forretningsutvikling uansett om din virksomhet befinner seg i en oppstarts-, drifts- eller omstillingsfase.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan hjelpe dere til økt verdiskapning og bedre resultater!