Forretningsgrunnlag

Vår forretningsidé er å hjelpe våre kunder med virksomhetsutvikling og omstilling i bred forstand både nasjonalt og internasjonalt.

Våre løfter: Alle Advancekonsulenter skal være pålitelige, oppdaterte og verdiøkende til det beste for våre kunder.

  • Pålitelige: Våre kunder og samarbeidspartnere skal alltid kunne stole på oss. I tillegg til at vi har en sterk lojalitet til hver enkelt kunde, betyr dette at vi leverer det vi har avtalt når vi har avtalt, slik vi har avtalt og på de betingelser vi har avtalt.
  • Oppdaterte: Innen de fagområdene vi påtar oss oppdrag, skal vi være oppdatert på aktuelle løsninger og tenkemåter.
  • Verdiøkende: Det er alltid vårt utgangspunkt at kundens verdiøkning skal bli så stor som mulig. Så langt det er mulig og ønskelig skal vi ikke bare utføre leveransen som avtalt, men legge igjen vår kompetanse hos kunden slik at de får etterbruk og nytte av denne over tid.