Management for Hire

Vi påtar oss lederoppgaver når dette er formålstjenlig for din virksomhet. Det kan oppstå situasjoner hvor tilgangen til lederressurser er begrenset, i forbindelse med sykdom, nye oppgaver for nåværende leder og annet. Kanskje ønsker virksomheten å gjennomføre interne prosesser først før en omorganisering gjennomføres, og ser det ryddigst å sette inn en midlertidig leder inntil prosessene er avklart internt. Vi vil da ha muligheten for å stille opp på kort varsel. Det kan også handle om behov for tilleggsressurser i en omstillingsfase, under krevende omstendigheter eller krise. Mange av våre konsulenter har erfaring med å påta seg en slik rolle for kortere og lengre perioder, på deltid og fulltid, som toppleder, enhetsleder eller prosjektleder.