Finansiering

For å finansiere bedriftens utvikling av produkter eller markeder, trengs det kapital. Det kan være egenkapital, lån eller støtte. Vi hjelper bedriften med å identifisere ordninger, bistå i prosjektstruktureringen og følge søknadene gjennom hele prosessen. Dette kan vi gjøre samtidig som vi er med på gjennomføringen av prosjektet eller som en separat tjeneste.

Av erfaring ser vi hvorP1010568 tungt det er for små og mellomstore bedrifter å bruke alle de mulighetene som finnes på en fornuftig måte. Fortell oss hvilke planer og strategier dere har for fremtiden og vi vil kunne bistå med å finne støtte/finansiering til prosjektene.

Det er mange ulike finansieringsordninger i nasjonale og internasjonale organisasjoner. Det finnes ulike ordinger på alle statlige nivå fra kommune og fylke til stat. I tillegg kommer landsdekkende organisasjoner som Innovasjon Norge, NORAD, Norfund, Norges Forskningsråd og mange flere. Vi har særlig god kompetanse på produkt/ tjeneste utvikling gjennom Skattefunn.

Hva du kan få støtte til og hvor mye, er helt avhengig av din bedrift og prosjektet som skal finansieres. Som oftest er det snakk om en deling av finansieringen mellom bedrift og finansieringspartner. Vi har ulike forretningsmodeller for samarbeid avhengig av hvilken risikoprofil bedriften foretrekker.

Ta kontakt med oss for å diskutere din spesielle situasjon, så skal vi gi deg et tilbud.