Lederstøtte

  • Har du saker som du synes det er vanskelig å snakke med interne kolleger om?
  • Er du i en krevende situasjon der det kunne vært nyttig å få innspill fra en ekstern fagperson?
  • Ønsker du å utvikle deg videre som leder?

Det er mange ulike saker og situasjoner ledere møter hvor det å ha en ekstern samtalepartner er svært nyttig. Kunnskap og oppmerksomhet om lederrollen er avgjørende for godt lederskap. Våre konsulenter er erfarne og har kompetanse til å ta ulike roller som coach, mentor, veileder eller sparringspartner. Vi kan også være en fortrolig samtalepartner vedrørende krevende omstendigheter og personlige forhold. Prosessen legges opp etter behov, fra en målrettet prosess til mer ad-hoc pregede samtaler.