Picomed AS

Picomed AS v/ Roger Pedersen

Uttalelse
Picomed as er en liten bedrift som utvikler og markedsfører hjelpemidler til eldre og funksjonshemmede. Vi arbeider innenfor det som har betegnelsen omgivelseskontroll, dvs. «smarthus» løsninger beregnet for installasjon i private hjem. Produktsortimentet består av dørtelefoner, telefoner, døråpnere, lysbrytere, motoriserte gardinfortrekk osv., hvorav alle funksjoner kan betjenes med fjernkontroll.

Elektronikk blir stadig billigere å produsere. Picomed sine løsninger blir produsert i små antall, og vi har i mange år slitt for å få akseptable produksjonspriser på våre små serier.

Advance kontaktet oss høsten 2005 i forbindelse med Norads Match Making Program på Sri Lanka. Vi fattet interesse for mulighetene til å finne en produsent av elektronikk som kunne finne våre behov for små serier interessante. Det ble sendt søknad om forundersøkelse tidlig i 2006 og etter positivt vedtak fulgte den første turen til Sri Lanka hvor Ceylon Chamber of Commerce bistod oss i søket etter en passende leverandør.

Vi fant en japansk eid elektronikkprodusent ved navn Tos Lanka. De har produsert for oss i flere år (fra 2005). Pålitelighet og kvalitet har hittil vært upåklagelig.

Vi har etter hvert besøkt Sri Lanka/Tos Lanka flere ganger og vi ser at kostnadsnivået og kvaliteten passer oss utmerket. Vi har nå også satt i gang produktutvikling på Sri Lanka. Planene er også å utvide samarbeidet til flere produktområder suksessivt, etter hvert som vi får erfaring.

Advance ved Tom Albrigtsen har hele tiden «loset oss» gjennom søknadsprosessene hos Norad. Han har vært med på våre besøksreiser og har generelt bistått på alle områder. Samarbeidet med Tom Albrigtsen har vært en fornøyelse og vår vurdering er at prosjektet ikke kunne vært gjennomført uten hans inngående kjennskap til Sri Lanka.