Situasjonsanalyse

En situasjonsanalyse er en gjennomgang av alle betydningsfulle forhold i virksomheten. Dette gir oversikt og innsikt i et strategisk perspektiv og med betydning for de videre veivalg. Situasjonsanalysen avklarer bedriftens posisjon og status på forhold som:

 • Forretningsmodell
 • Verdikjede
 • Produkt og marked
 • Konkurransesituasjon
 • Lederskap
 • Humankapital
 • Kundetilfredshet
 • Kundenes kjøpskriterier
 • Distribusjonskanaler
 • Leverandørforhold
 • Ressurssituasjon
 • Støttefunksjoner
 • Muligheter og begrensninger
 • Styrker og svakheter
 • Forretningsmessige avtaler, dokumenter

Gjennom situasjonsanalysen legger vi grunnlaget for den videre prosess enten den er utredningsrettet, tiltaksrettet eller begge deler.