Kunde- og markedsundersøkelser

Det er av strategisk betydning for enhver virksomhet å kjenne markedet og ha innsikt om hvorledes kunder eller brukere opplever virksomheten med dens tjenester og produkter.

  • Hvem er dine kunder og hva kjennetegner dem?
  • Hva kjennetegner markedet?
  • Hvilke endringer kan vi forvente i markedet?
  • Hvilke kunder ønsker dere?
  • Hvor tilfredse er kundene med din virksomhets tjenester eller produkter?
  • Hva er din virksomhets omdømme?

Vi utformer og gjennomfører undersøkelsen etter behov. Når det er tjenlig med volumundersøkelser, spesialkompetanse for bransjer eller databaser og paneler for markedsinformasjon, henter vi inn dette fra vår samarbeidspartner TNS Gallup.