Effektivt lederskap

Effektivt lederskap er en forutsetning for at virksomheten skal skape solide resultater. Det er alltid mer å hente, uansett hvor god man er, både i et kortsiktig og langsiktig perspektiv.

Vi har lang erfaring fra et bredt spekter av oppdrag innen utvikling av ledelse og organisasjon. I alle våre leveranser legger vi vekt på at arbeidet skal være  forankret i anerkjent metodikk og teori, og at analyser og prosess gjennomføres på grundig og systematisk måte.

Advance har dyp innsikt i arbeid med mennesker, ledelse og organisasjon. Ved hjelp av vår metodikk og ekspertise oppnår vi konkrete resultater. Vår tilnærming er forankret i den systemteoretiske fagtradisjon:

  • Være konkrete og handlingsrettede: Prosessrettet arbeid med ledelse og organisasjon handler om mindre konkrete forhold som adferd og opplevelser. Vår tilnærming er konkret og handlingsrettet slik at det ikke bare ”ender med praten”.
  • Hverdagslighet: Det er i hverdagen resultatene skapes og det er i hverdagen endringene må gjøres. Utviklingsarbeidet legges til de hverdagslige aktivitetene, eller har en nær tilknytning til disse, for å forbedre arbeidsprosesser, funksjonalitet og adferd nettopp i hverdagen.
  • ”Eksperten”: Den fremste ekspert på enhver fungerende virksomhet er virksomheten selv, herunder den enkelte enhet, det enkelte team/ledergruppe og den enkelte medarbeider og leder. Vår rolle er å være en fasilitator for å få fram virksomhetens egen ekspertise.
  • Positivisme: Både forskning og vår egen erfaring er krystallklar: Det er ved å vektlegge det positive og de sterke sider ved både person, enhet og virksomhet vi lykkes best. I det som allerede fungerer godt ligger det største potensialet. Dette betyr ikke å feie problemer under teppet. Det er nettopp ved hjelp av noe man faktisk mestrer at man har mulighet til å løse problemer.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan hjelpe dere til økt verdiskapning og bedre resultater!