Innkjøps- og salgsstrategi

Innkjøpsstrategi

Advance får fullmakt av selskapets styre og/eller ledelse til å gjennomføre analyse og tiltak innen selskapets innkjøps- og logistikkavdeling for å redusere selskapets innkjøpskostnader. Vi gjennomgår bedriftens innkjøpsrutiner, produkter, leverandører og gjennomfører analyse av hvilket besparingspotensial man har. Videre bidrar vi med å forhandle frem nye avtaler og gjennomføre tiltak som skaper resultater. Prosessene innebærer involvering og samarbeid med selskapets ledelse.

Salgsstrategi

Advance får fullmakt av selskapets styre og/eller ledelse til å gjennomføre analyse og tiltak innen selskapets salgs-, og markedsavdeling for å øke selskapets salg og dekningsbidrag. Vi foretar en gjennomgang av bedriftens salgsavdeling, produkter og markeder og utreder salgspotensialet. Dette konkluderer med konkrete tiltak og planer. Vi bidrar også med ressurser for å gjennomføre tiltakene som skaper resultater. Prosessene innebærer involvering og samarbeid med selskapets ledelse.