Oldroyd Systemer AS

Oldroyd Systemer AS v/ Marit Laland

Beskrivelse av oppdrag:
Kompetanseutvikling og praktisk gjennomføring av arbeid med markedsstrategi og markedsplaner.

Hvordan er du tilfreds med konsulenten og Advance?
Advance har «lest» vår lille organisasjon kjapt og besitter en kjempegod evne til å være lyttende og ta oss på alvor. Samtidig som de opplagt besitter enorm kompetanse og har masse erfaring fra området, føler vi oss som likeverdige «partnere» i samarbeidet med dem – noe som antagelig er en forutsetning for å lykkes både med spesielle prosjekter og den generelle kommunikasjonen oss i mellom. Et resultat av det gode samarbeidet med Advance er det nye prosjektet som skal gjennomføres i løpet av inneværende år, og som vi håper både skal gi oss enda bredere forståelse for markedsarbeid og som vil føre til konkrete resultater på salgssiden.

Har det ført til noen resultater for Oldroyd, i tilfelle hvilke?
Gjennom Advance har Oldroyd fått tilført innførende markedsføringskompetanse, bistand til markedsplanlegging og praktisk gjennomføring. Praktisk konkret kompetanse som har gitt oss innsikt i noen av de verktøy man trenger for å kunne ha en helhetlig markedsstrategi, og som vil gjøre oss bedre i stand til å møte de utfordringer vi står overfor på en strukturert og systematisk måte.

Vil du kunne anbefale Advance/konsulenten til andre?
Vi vil absolutt kunne anbefale Advance til andre som er på jakt etter en god «sparringspartner» når det gjelder markedsarbeid.