OAK analyseprodukter

Advance anvender de prisbelønte OAK analyseprodukter fra EcoNova AS. Flere av våre fagpersoner er sertifiserte brukere av analyseproduktene. Dette er en verktøypakke med vitenskapelig forankrede kvalitetsverktøy bestående av:

  • OAK MX: Kundetilfredshet og omdømme
  • OAK CX: Organisasjons- og kulturundersøkelser, skreddersøm
  • OAK EX: Organisasjons- og medarbeiderundersøkelser, standardisert
  • OAK TX: Teamundersøkelser, teamets effektivitet
  • OAK LX: 360 graders lederevaluering
  • OAK PX: Personlighetsverktøy for utvikling og rekruttering

OAK-konseptet forenkler forståelsen i en komplisert verden, og legger til rette for at lederne tenker balansert og helhetlig rundt alle elementene en virksomhet består av. Alle verktøy er bygget over samme lest, den faglig forankrede OAK-modellen. Dermed blir det enklere å se den røde tråden og samle de store linjene. Likevel er hvert av verktøyene helt uavhengig av hverandre, slik at man når som helst kan gjennomføre akkurat den ene undersøkelsen man har behov for. Alle undersøkelsene er konstruert etter vitenskapelige prinsipper som styrker verktøyenes kvalitet og resultatenes gyldighet.