REform AS

REform AS v/ Odd Haaland

Beskrivelse av oppdraget:

Match-making: Finne fabrikker for samarbeid i forbindelse med kjøp og etablering av produksjonslinjer innen plast og metall.
Finne fabrikker av standardprodukter for enkel tilpasning og kjøp direkte fra fabrikk (Skinner, LED og LCD)
Uforming av former og igangsetting av testproduksjon
Etablering og oppfølging av masseproduksjon inkl kvalitetssikring
Gjennomføre besøksreise med representant fra selskapet
Logistikk

Hvordan ble oppdraget gjennomført i forhold til Deres forventning?

Oppdraget har blitt gjennomført på en proff måte av Jan Erik Groos.

Hvordan gjennomførte Advance oppdraget i forhold til informasjon før, under og etter oppdraget?

Informasjon før reise var veldig bra. Masse info om kultur og «hvordan man oppfører seg» i Kina. Under reisen ble man «dirigert» på en flott måte. Kvalitet i gjennomføringen: Advance har laget et veldig bra kvalitetsskjema, de har en person som følger opp produksjon, og jeg føler at ting blir passet på av Advance. Pris: Jeg er ikke den rette til å gi min mening her. Trygghet, informasjon, kommunikasjon og logistikk under besøksreisen: Veldig bra. Følte meg trygg og jeg ble tatt hånd om på en flott måte.

Er det noe du mener Advance kan bli bedre på, eller bør gjøre annerledes?

Keep on working :-))

Vil dere anbefale Advance til andre?

Ja.

Deres kommentarer dersom det er noe annet dere ønsker å gi tilbakemelding om:

Tenkte jeg bare skulle nevne at det sosiale og den måten vi jobbet sammen på fungerte veldig bra :-)) Takk for en flott tur!