Internasjonalisering

De fleste norske bedrifter er små, kreative, dyktige og driver gjerne i spesielle nisjemarkeder.  Du trenger mange av de samme egenskapene for å lykkes internasjonalt som nasjonalt/lokalt, men utfordringene vil avhenge av hvilke markeder som er aktuelle.
Advance kan benyttes til å internasjonalisere hele verdikjeden din:

  • Ønsker du å produsere i utlandet?
  • Ønsker du å selge til utlandet?
  • Ønsker du å kjøpe inn fra utlandet?
  • Ønsker du å samarbeide med andre utenlandske selskaper om innkjøp?
  • Ønsker du å få internasjonale eiere/investorer?
  • Ønsker du å kjøpe opp utenlandske bedrifter?
  • Ønsker du FOU-samarbeid med utlandet?
  • Ønsker du å søke internasjonale finansieringsordninger?
  • Ønsker du å kvalitetssikre dine internasjonale leverandører?

En meget god mulighet for å styrke konkurransekraften er å benytte seg av det NORAD finansierte Match Making programmet rettet mot Sri Lanka og Sør Afrika. Se BMMP

Vi gjennomfører forstudier i internasjonale markeder. Dette er prosjekter som i all hovedsak består av informasjonsinnhenting for å beslutte om man skal gå videre med en idè eller markedsutvidelse.

Vi tar hånd om forprosjekter, hvor vi undersøker kritiske suksess faktorer og planlegger ulike markedsoperasjoner. Dette kan være partnersøk, undersøkelse av rammebetingelser for eksport, etablering, kommersialisering, finansiering osv.

Vi bidrar i gjennomføring av hovedprosjekter og kan gå inn med nødvendig kompetanse og kapasitet i en introduksjonsfase. Vår innsats kan så fases ut eller justeres opp etter behov.