Management audit

En management audit er en utredning av hvor kompetent og effektiv en virksomhets toppledelse er til å ivareta virksomhetens interesser og nå virksomhetens strategiske målsetninger. Utredningen fokuserer på ledelsens samlede kapabilitet som lederteam/ledergruppe og er normalt i liten grad opptatt av den enkelte leders styrke og prestasjoner. En management audit initieres av styret eller av toppledelsen selv. Styret bør normalt involveres i utredningen.

Bevisstheten om behovet for en management audit oppstår gjerne i forbindelse med store endringer enten det er i markedet eller organisasjonen, og gjennomføres ofte i forbindelse med fusjoner og oppkjøp. Vi anbefaler en proaktiv tilnærming, dvs. at man også vurderer å gjennomføre en slik utredning når alt ser ut til «å gå på skinner». Dette fordi man under tryggere omstendigheter har større muligheter for å hente ut potensialer og bygge videre på dette på en positiv og konstruktiv måte.

Ta kontakt for en nærmere gjennomgang av hvorfor dette kan være nyttig for din virksomhet!