Skjortefabrikken Selje AS

Skjortefabrikken Selje AS v/Geir Årvik

1.  Kort beskrivelse av prosjektet
Restrukturering av selskapet med vekt på lønnsomhetsforbedringer, organisering og internasjonalisering av virksomheten.

2. Hvilken nytte har du hatt av assistansen?
Det er hevet over tvil at ABP’s  bidrag i en meget vanskelig periode for Skjortefabrikken SELJE as var nødvendige og verdifulle med tanke på at bedriften faktisk overlevde i årene 2000- 2002. Det viktigste bidraget var nok at man med ABP’s bistand fikk den nødvendige trygghet for å gjøre de grep som var nødvendige, selv om de i vårt tilfelle smertet. Smerten ble redusert ved at man fikk kartlagt problemene og skissert løsningene på en slik måte at alle forstod det. Også de som dessverre pga restruktureringen ble uten jobb.

3. Vil du anbefale konsulentene til andre?
Svaret er definitivt ”ja”. Innenfor de områdene ABP bidro til at bedriften fikk fokus på kostnader, strategisk tenkning og økonomisk styring, er det ingen tvil om vi vil anbefale firma i lignende situasjon som vi var i å benytte seg av deres tjenester.