Business Match Making

Business Match Making Programmet (BMMP) henvender seg primært til SMB som ut fra sin teknologi og ressurser har potensialet for et samarbeid på kommersiell basis med bedrifter i de aktuelle landene. Det forventes at samarbeidet skal skape økt lønnsomhet så vel hos norsk partner som partner i det aktuelle landet.

Programmene tilbyr betydelig støtte i forbindelse med partnersøkene, inkludert en vel tilrettelagt besøksreise hvor potensielle partnere møter hverandre. Skulle bedriften ønske å gå videre vil Norad evt. dessuten kunne bidra med verdifull støtte via sine søknadsbaserte næringslivsordninger, f.eks. forundersøkelser, prøveproduksjon, markedsintroduksjon og opplæring.

Inge Reithaug, senior businessP1010290 partner i Advance Business Partner AS, har etter oppdrag fra NORAD etablert, drevet og utviklet flere Business Match Making Programmer helt tilbake fra 1991. Disse programmene er blitt sterkt etterspurt som følge av de resultater man etter hvert har greid å skape. BMMP er målrettede og effektive uten for mye byråkrati. Metodikk og resultater er nærmere beskrevet i Project Document BMMP.

I dag er det Innovasjon Norge som har ansvaret for BMMP India, Vietnam, Bangladesh og Sør-Afrika, mens Advance har ansvaret for BMMP Sri Lanka. Advance kan også bistå bedrifter som søker på NORADs BMMP i India, Vietnam og Sør-Afrika. Skulle Øst-Afrika være interessant kan vi dessuten foreta tilsvarende tjenester som BMMP tilbyr gjennom våre representasjonskontor i Nairobi og Kampala, og med mulig støtte fra NORAD avhengig av oppdragets art.