Strategisk analyse

Alt utviklings- og omstillingsarbeid starter med en forståelse av situasjonen man befinner seg i. Fordelene med et systematisk og grundig utrednings- og analysearbeid må ikke undervurderes. Det kan avdekke at den forståelsen man har ikke er tilstrekkelig forankret i realitetene.

Alle virksomheter som lykkes har på et eller annet vis klart å realitetsorientere seg, noen ganger gjennom bevisst og systematisk tilnærming, andre ganger mer intuitivt og holdningsbasert. Realitetsorientering er en mental prosess som krever innsats. Advance har analytisk og strategisk kompetanse for å avdekke de realiteter som din virksomhet er avhengig av å ha innsikt i. Våre fagfolk har spesialistkompetanse fra ulike områder, mange av dem med sertifikater for spesifikke metoder.

Noen ganger tar vår kunder med seg konklusjonene fra vår bistand med utredning og analyse på egen hånd videre inn i sine prosesser. Andre ganger ønsker kundene å ha med seg oss videre i arbeidet med å utvikle og omstille virksomheten.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan hjelpe dere til å finne mulighetene for økt verdiskapning og bedre resultater!