Bosvik AS

Bosvik AS v/Olav Jegtvolden

Beskrivelse av oppdrag:

Gjennomføring av forhandlingsopplæring og trening i salg-, innkjøp- og tvistsituasjoner. Opplegget ble gjennomført med reelle forhandlingssituasjoner og filmet på video. Casene ble analysert og gjennomgått med deltagerne som har jobbet med gruppeoppgaver og testing i mellomperioden.

Hvordan er du tilfreds med konsulentene og Advance?
«Inntrykket av opplegget og kursholdere var veldig positivt. Vi har fått mange tilbakemeldinger som forteller oss at forhandlingstrening er både morsomt og interessant».

Advance hadde et engasjerende opplegg tilpasset etter Bosviks ønsker og de ansattes nivå. Ser nå i etterkant at virkelige cases som brukes ofte, skaper kunstige situasjoner der man veksler mellom fake og fakta. Sa man noe «fritt fra fantasien», ble man fort arrestert på det av de som hadde kunnskap om casene, men,men, gøy var det!

Bevisstgjøringen rundt valg av forhandlingsstrategi, er nå på vår agenda. Vi har vel ennå ikke sett noen tydelige tegn på resultater men vet at innholdet på seminaret blir (forsøkt) brukt in «live».

Vil du kunne anbefale Advance/konsulenten til andre?
Ja, vil gjerne anbefale Advance til andre som ønsker gode, faglig dyktige og ikke minst «levende» konsulenter.

Har det ført til noen resultater for Bosvik, i tilfelle  hvilke?
Som du sikkert vet så har vi tatt del i VERDI programmet, som en følge av seminaret. (Stor stjerne til deg Jan Erik)

Vet også at vi kommer nok til å benytte deres tjenester ved andre anledninger. Dyktige folk. Sier det vi andre tenker…