YIT Building systems AS

YIT Building Systems AS v/Roger Fredriksen

Generelt

Tore Karlstad, Senior Business Partner, har vært og skal videre være engasjert i våre leveranser til oljeproduksjonsinstallasjoner under bygging ved de store skipsverftene i Sør-Korea. I denne sammenheng vil vi gi følgende beskrivelse av de tjenester og arbeidsoppgaver Karlstad har utført for oss og våre erfaringer med dette.

Beskrivelse av oppdraget

Vi har benyttet oss av Advance og Tore Karlstads tjenester til å etablere YIT avdelingskontor i Korea. Karlstad har videre ledet oss på en reise med møter med kunder og for etablering av regnskaps- og banktjenester i Sør-Korea. Videre går oppdraget ut på å etablere nødvendige prosedyrer og rutiner for administrasjon, fakturerings- og økonomistyring for denne virksomheten.

Hvordan er du fornøyd med konsulenten og Advance Business Partner AS?

Tore Karlstad har gjennomført et stort grunnlagsarbeid og oppsett slik at vårt avdelingskontor er blitt etablert og registrert i Seoul, Sør-Korea. Uten denne bistanden ville vi selv vanskelig kunne ha fått til etableringen og videreføringen av våre leveranser i Sør-Korea. I forbindelse med kundemøter og etablering av støtteapparatet i Korea, gjennomførte Karlstad forberedelser og ledet an i gjennomføringen sammen med oss i Sør-Korea

Har det ført til noen resultater for bedriften, tilfelle hvilke?

Foruten å få etablering, bankopplegg og støtteapparat på plass, bidro Tore Karlstad med innspill i forhandlingene med kunde som førte til bedre fortjenestemarginer.