Ledervurderinger

En avklaring av en persons sannsynlige kapabilitet i forbindelse med nåværende og framtidige behov i virksomheten krever solid fagkompetanse og lang erfaring. Vi hjelper din virksomhet med dette enten det er i forbindelse med rekruttering av ledere, finne nye ledertalenter blant dine medarbeidere, eller vurdere nåværende ledere med tanke på framtidige nye lederoppgaver.

Vi benytter oss av solid og forskningsforankret metodikk for å finne match mellom person og rolle, eller for å finne fram til hva som kan være en persons framtidige muligheter og potensial. Vår oppmerksomhet er rettet mot personens grunnleggende drivkrefter, tidligere prestasjoner, verdier, interesser og mentale kapasitet. Vårt arbeid konkluderer med konkrete anbefalinger.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale, så kan vi fortelle deg mer om hvordan vi går fram og hva som er nytten av dette.